ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกชนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1

เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ในโครงการประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน

Amazing Seasons Change Photo Contest” ช่วงฤดูฝน

ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2566
ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน