ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิกา จิตรแจ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ “ความรักของแม่”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพรรณิกา จิตรแจ้ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับรางวัล ชมเชย

การประกวดเรียงความหัวข้อ “ความรักของแม่”

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2566