โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญญิการาม

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เมื่อเวลา 13.00 น.-14.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำและจตุปัจจัยไทยธรรมสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่น อันเป็นประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดอรัญญิการาม ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญญิการาม