โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพลอยสังวรนิรันตร์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เมื่อเวลา 10.00 น.-11.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำและจตุปัจจัยไทยธรรมสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่น อันเป็นประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดพลอยสังวรนิรันตร์ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน

ภาพกิจกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพลอยสังวรนิรันตร์