กิจกรรมสักการะท่านพ่อพระยาพิชัย เดินไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ กิจกรรมของน้องปี 1 คณะ มส.

กิจกรรมสักการะท่านพ่อพระยาพิชัย เดินไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ กิจกรรมของน้องปี 1 คณะ มส.

 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสักการะท่านพ่อพระยาพิชัย เดินไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ กิจกรรมของน้องปี 1 คณะ มส.