ขอแสดงความยินดีกับ นายสายชล จันทร์วิไร “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการสร้างคุณประโยชน์ แก่สังคมและท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

นายสายชล จันทร์วิไร

กำนันตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย

“ศิษย์เก่าดีเด่น”

ด้านการสร้างคุณประโยชน์ แก่สังคมและท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖