โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (กิจกรรม : เปิดโลกสนามศิลป์)

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์และหลักสูตรดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูท (โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (กิจกรรม : เปิดโลกสนามศิลป์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการวาดภาพระบายสี นักศึกษาหลักสูตรดนตรีร่วมแสดงดนตรีและนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสีโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (กิจกรรม : เปิดโลกสนามศิลป์)