เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “การสอนออนไลน์”

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
“การสอนออนไลน์”
วันที่ 8-9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลงทะเบียนด่วนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

Click เพื่อลงทะเบียน