คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๖

งานทำบุญปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีกระต่ายทอง หลังจากอิ่มบุญก็อิ่มท้องด้วยกัน

ณ ห้อง ๑๑๒๒ วันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๖