ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนผลการเรียนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้แก่
1. นางสาวพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า
2. นางสาวพรกนก นามวงศา
3. นายกฤชะ แสงเขียว
ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนผลการเรียนดีเด่น จากหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ทุนละ 20,000 บาท
โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้ง 3 คนได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2565 จัดโดยเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2565
ทั้งนี้ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต้องขอขอบคุณหอการค้าญี่ปุ่นฯ และเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นฯ เป็นอย่างสูง ที่พิจารณามอบทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ให้แก่นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในครั้งนี้ด้วย