อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ ได้รับรางวัลการออกแบบกราฟิกโปสเตอร์ Golden Light of CARP

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ
ได้รับรางวัลที่สอง เงินรางวัล 5,000 หยวน พร้อมเกียรติบัตร

Five Second Prizes: prize money of 5,000 yuan

(before tax) + award certificate

2022 Lancang-Mekong Cooperation Design Award
ภายใต้ผลงานการออกแบบกราฟิกโปสเตอร์ที่มีชื่อว่า Golden Light of CARP