ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอลิชา ชมชื่น นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอลิชา ชมชื่น

นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

จำนวน 20,000 บาท