สารอธิการบดี เรื่องการเตรียมการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสปอดอักเสบ ของ มรอ.

สารอธิการบดี เรื่องการเตรียมการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสปอดอักเสบ ในส่วนของ มรอ.ได้เตรียมการอย่างไร ต้องเร่งสอบปลายภาคก่อนกำหนดหรือไม่ ฝากอ่านด้วยนะคะ🙏🙏🙏