พิธีไว้อาลัย Dr.Kojima Yoichi ผู้ก่อตั้งและสนับสนุนกองทุน ดร.โคจิม่า

พิธีไว้อาลัย Dr.Kojima Yoichi อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล Kojima และสมาชิกสโมสรโรตารี่ Tokai ประเทศญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้งและสนับสนุนกองทุน ดร.โคจิม่า ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาล Kojima จ.ไอจิ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีไว้อาลัยแด่ท่านขึ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหารคณะ ผศ.วิราภรณ์ ปนาทกูล และนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นฯ ทุกคนได้ร่วมจัดพิธีไว้อาลัยและเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีไว้อาลัยพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ จากประเทศญี่ปุ่น

ภาพกิจกรรม

พิธีไว้อาลัย Dr.Kojima Yoichi ผู้ก่อตั้งและสนับสนุนกองทุน ดร.โคจิม่า