คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสวาพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า และนางาสวพรกนก นามวงศา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสวาพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า และนางาสวพรกนก นามวงศา นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่น ในระดับอุดมศึกษาในงาน PIM Language Competition ครั้งที่ ๖  ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์