คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ดร.สุริยา คำกุนะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางปิ่นมณีพฤกษ์มหาชัยกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในเครือข่ายเพื่อเป็นฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์