ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คนใหม่ มอบนโยบายโชว์วิสัยทัศน์ ”12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์”

จังหวัดอุตรดิตถ์นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง  พ่วงบางโพ มอบนโยบายโชว์วิสัยทัศน์ ”12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์” ในปีงบประมาณ66 ชูเมืองผลไม้คุณภาพ เกษตรปลอดภัย