ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022”

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า

นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022”

ภายใต้หัวข้อ “Japan-Thailand Exchange-Japanese Pop Culture”

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 ประเทศญี่ปุ่น