คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

งานแถลงข่าวโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณบดี อ.ดร.สุริยา คำกุนะ และตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2565 โดยมีนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานการแถลงข่าว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ และ อบจ.อุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอท่าปลาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน กำหนดจัดงานวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2565 พิธีเปิดวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ข้างที่ว่าการอำเภอท่าปลา กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตลก ขบวนวัฒนธรรม บูธวัฒนธรรม นางงามวัฒนธรรม เวทีเสวนาภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน และการแสดงแสงสีเสียง “100 ปี อำเภอท่าปลา 50 เขื่อนสิริกิติ์ 90 ปี พระพันปีหลวง” โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และคณะสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวฯ

ภาพกิจกรรม

งานแถลงข่าวโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2565