คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

U2T Event เดิน กิน ชิม ช็อป สินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม U2T for BCG Event เดิน กิน ชิม ช็อป สินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน คัดสรรจาก12 ตำบล  ณ ลานถนนคนเดิน จ.อุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

U2T Event เดิน กิน ชิม ช็อป สินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน