คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

การแข่งขันแต่งกลอนชิงแชมป์ภาคเหนือ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี อาจารย์ ดร. รดี ธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ รักษ์มณี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุม FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันแต่งกลอนชิงแชมป์ภาคเหนือ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์