การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์

การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต์ ประจำปีการศึกษา 2562
กีฬาหางนกยูงเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์