ขบวนพาเหรดกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขบวนพาเหรดกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                 

ภาพกิจกรรม

ขบวนพาเหรดกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์