ร่วมไหว้หลวงพ่อพระอุตระมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2565

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมไหว้หลวงพ่อพระอุตระมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่

ภาพกิจกรรม

ร่วมไหว้หลวงพ่อพระอุตระมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่