การแสดงหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019

โชว์ การแสดงหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 (VDO)

ภาพกิจกรรม

การแสดงหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019