ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องสั้น ในหัวข้อ “รักของแม่”  เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564 จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุวีรยา ค้าไม้ รางวัลชนะเลิศ

นางสาวกัญญาวี จดฟ้า รองชนะเลิศ