ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ญัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ญัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “รักของแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564 จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์