กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ Work shop โปรแกรม canva

วันที่ 30 ส.ค. 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกร […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิกา จิตรแจ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ “ความรักของแม่”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพ […]