โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญญิการาม

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 13.00 น.-14. […]

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพลอยสังวรนิรันตร์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 10.00 น.-11. […]