ร่วมไหว้หลวงพ่อพระอุตระมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะ […]