กตัญญูตาคารวะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ๖๓

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานเกษียณอายุราชก […]

ไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม ไหว้ครูนักศึกษาใ […]

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ณ โรงแรมเลอชาร์ม สุโขทัย

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการสัมมนาเช […]

นิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา ในหัวข้อ ”กำแพงเมือง-คูเมือง บอกเล่าเรื่องเมืองพิชัย”

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ร่วม […]

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทา […]

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๔ ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาป […]

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุ […]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

21 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโ […]