การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่  ๑๕ พ.ย. ๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทย […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

การประชุมขี้แจงการของบประมาณผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๗

การประชุมขี้แจงการของบประมาณผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษ […]

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุน ดร.โคจิมา เพื่อการสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นักศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ท่านอธิการบดีเป็นประธานมอบทุนการศึกษา จากกองทุน ดร.โคจิ […]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษสศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]

โครงการอบรม”การเตรียมเอกสารก.พ.อ. 03 และการยื่นขอผลงานทางวิชาการ”

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม […]

งานเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี 2566

รวมภาพประทับใจงานเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคม […]

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ Work shop โปรแกรม canva

วันที่ 30 ส.ค. 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกร […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Besed Education (OBE)

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ เครือข่ายทางวิชาการหน่วยงานภายนอก

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา […]