คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

จดหมายข่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จดหมายข่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือน มิถุ […]

จดหมายข่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

จดหมายข่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภ […]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานจากการประกวดออกแบบโปสเตอร์นานาชาติ ล้านช้าง – แม่โขง 2564 : กรีนล้านช้าง – แม่โขง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง โครงการวิถีลาวเวียง การท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การยกระดับชุมชนตำบลคอรุม

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทย […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่ว […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ […]