คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สำหรับอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา […]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปร […]

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ร่วมพิธีเปิดงานสุด​ยอดชุมชนคุณธรรม​ต้นแบบ​ “เที่ยวชุมชน​ ยลวิถี​ เมืองลับแล”

ดร.สุริยา​ คำกุนะ​ คณบดี​ พร้อมด้วย อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี ผ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภินันท์ ปานเพชร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อ […]

พิธีเปิดห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหา […]

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่าง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ญัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ญัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย คณะมนุษยศ […]

ขอแสดงความยินดี กับเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศ […]