คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

กิจกรรม Upskill- Reskill พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-12 พค. 65 (กิจกรรมวันที่11)

กิจกรรม Upskill- Reskill พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับ […]

กิจกรรม Upskill- Reskill พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-12 พค. 65

กิจกรรม Upskill- Reskill พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับ […]

จดหมายข่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

จดหมายข่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือน เมษา […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ปิยะนุช ไสยกิจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บุคลการสายวิชาการเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการ

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บุคลการ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคล […]

สืบสานประเพณี เนื่องในวันปีใหม่ไทย สงกรานต์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำ […]