คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสวาพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า และนางาสวพรกนก นามวงศา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสวาพ […]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยตัวแทนผู้บริหารและอาจารย […]

กิจกรรมต้นทางสร้างส่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการยุทธศาสตร์ 66

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้นทางสร้างส่ง แ […]

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ดร.สุริยา คำกุนะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คนใหม่ มอบนโยบายโชว์วิสัยทัศน์ ”12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์”

จังหวัดอุตรดิตถ์นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายส […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า นักศึกษาหล […]

โครงการนำเสนอความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ ๔

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ ๔ ( […]

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2565

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2 […]