โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทา […]

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๔ ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาป […]

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิ […]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

21 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพล ทองพา นักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ ๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเฉลิ […]

โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE

                 โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจา […]