วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ๑๔ ก.พ. ของทุกปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ  เฉิดเ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มณฑณ ศรีสุข ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีมมือทอง หนังสั้นเรื่อง “เรื่องหมูหมู” หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีมมือทอง หนังสั้นเรื่อง “เร […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์ ๙ รูป)เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของคณะ ฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าว […]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศา […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อนันต์ แย้มเยื่อน ได้รับทุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แผนงาน P12

ขอแสดงความยินดีกับ🔰 ผศ.ดร. อนันต์ แย้มเยื่อน . ได้รับทุ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภรรณภรรษณ์ สักการะ (จูน) ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ URU FRESHY GIRL 2023

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตดีเด่น ในกิจกรรม “บัณฑิตานุสรณ์” ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์