คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ข่าวสารที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์

คณบดี
คณบดี

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
Tel. 0910289023

สายตรง คณบดี คลิกที่นี่ !!
Previous
Next

คณะ .

  “ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต ที่มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล”

    จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 
 

http://ann
http://1-Ch-04
http://URU1-1145
http://1-Ch-02
http://1-Ch-01

ข่าวสารที่น่าสนใจ

SOCIAL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ รอบที่ ๒ ปี ๒๕๖๔

23 มิถุนายน 2021

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ รอบ ๒ (เสาร์-อาทิตย์ ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา-2564

8 มิถุนายน 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔

1 มิถุนายน 2021

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 มิถุนายน 2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สาขาการพัฒนาชุมชน

19 พฤษภาคม 2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

19 พฤษภาคม 2021
นางสาวปิยพร กระหวาย

นางสาวปิยพร กระหวาย

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

ภาพกิจกรรม

IMG_3998

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมป …

IMG_3881

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการง …

IMG_3813

งานสหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่รางวัล หน่วยงานส่งเสริมและดำเนินงานสหกิจศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นิเทศ ผู้เป็น …

IMG_3675

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา …

IMG_3571

เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 “ราชภัฏสืบสาน…สงกรานต์ประเพณี…ตามวิถีใหม่” แบบ new normal

คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ส …

IMG_3551

อธิการบดี คณะผู้บริหาร ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้บริหาร

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. …


Copyright © 2020
Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1401

โทรสาร 0-5541-6622 

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น.