คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

Previous
Next

ข่าวสารที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์

คณบดี
คณบดี

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
Tel. 0910289023

สายตรง คณบดี คลิกที่นี่ !!
Previous
Next

คณะ .

ปรัชญา

“พัฒนาคน  พัฒนาท้องถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นเลิศ”

 

วิสัยทัศน์

“องค์กรคุณภาพเพื่อการพัฒนาสู่ความเลิศทางวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรมสังคมของภาคเหนือ”

http://ann
http://1-Ch-04
http://URU1-1145
http://1-Ch-02
http://1-Ch-01

ข่าวสารที่น่าสนใจ

SOCIAL

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

8 ธันวาคม 2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สำหรับอาจารย์

26 พฤศจิกายน 2021

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

17 พฤศจิกายน 2021

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ร่วมพิธีเปิดงานสุด​ยอดชุมชนคุณธรรม​ต้นแบบ​ “เที่ยวชุมชน​ ยลวิถี​ เมืองลับแล”

1 พฤศจิกายน 2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภินันท์ ปานเพชร

25 ตุลาคม 2021

พิธีเปิดห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

11 ตุลาคม 2021
นางสาวปิยพร กระหวาย

นางสาวปิยพร กระหวาย

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

ภาพกิจกรรม

LINE_ALBUM_ไหว้พระขอพรปีใหม่ 2565_220110_9

ร่วมไหว้หลวงพ่อพระอุตระมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.สุริยา …

264651745_4942054245812917_8880688323380810256_n

“ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

นักศึกษาหลักสูตรดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และส …

IMG_5546

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สำหรับอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบ …

IMG_5427

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์แล …

IMG_5328

พิธีเปิดห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อม …

IMG_5242

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเม …


Copyright © 2020
Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1401

โทรสาร 0-5541-6622 

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น.