คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

Previous
Next

ข่าวสารที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์

คณบดี
คณบดี

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
Tel. 0910289023

สายตรง คณบดี คลิกที่นี่ !!
Previous
Next

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คณะ .

  “ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต ที่มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล”

    จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

http://ann
http://1-Ch-04
http://URU1-1145
http://1-Ch-02
http://1-Ch-01

ข่าวสารที่น่าสนใจ

SOCIAL

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ ดร.ประทีบ บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่

13 มกราคม 2021

ด่วน….!! ขอเลื่อน การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ทุกรอบออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

4 มกราคม 2021

ผลการประกวดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย-ประจำปี-2563

28 ธันวาคม 2020

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล

24 ธันวาคม 2020

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก “ภาคเหนือ”

14 ธันวาคม 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลลิตา บุญคง หลักสูตรศิลปบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 ธันวาคม 2020
นางสาวปิยพร กระหวาย

นางสาวปิยพร กระหวาย

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

ภาพกิจกรรม

140379542_452733355749582_2620466813384549967_n

กิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ลับแล และ อ.น้ำปาด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตัวแทนผู …

132366113_3881842118565072_6452958543139276115_o

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล

ขอแสดงความยินดี.กับนักศึกษาในหลักสูตรสาข …

132318609_10214929684354250_4516114324723653287_n

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการสืบศาสตร์ – สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุก …

132307120_1102627650173569_7619733021392367416_n

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลจากโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ อ.รัตนาภรณ์ สวยกลาง ร …

2A8A9441

พิธีฝึกซ้อมใหญ่ (เสมือนจริง) รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

พิธีฝึกซ้อมใหญ่ (เสมือนจริง) รับพระราชทา …

2A8A1165

RARE THAI แรร์ไทย Art Thesis Exhibition 3rd

ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ …


Copyright © 2020
Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1401

โทรสาร 0-5541-6622 

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น.