คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

Previous
Next

สอบถามเพิ่มเติม

0 5541 1096

ต่อ 1420 ,1413

ข่าวสารที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์

คณบดี
คณบดี

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
Tel. 0910289023

สายตรง คณบดี คลิกที่นี่ !!
Previous
Next

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คณะ .

  “ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต ที่มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล”

    จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

http://ann
http://1-Ch-04
http://URU1-1145
http://1-Ch-02
http://1-Ch-01

ข่าวสารที่น่าสนใจ

SOCIAL

นางสาวปิยพร กระหวาย

นางสาวปิยพร กระหวาย

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

ภาพกิจกรรม

IMG_3511

โครงการนักพัฒนามืออาชีพเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น …

IMG_3403

ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน …

IMG_3153

โครงการสัมมนาวิชาการ/พัฒนาชุมชนยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในหัวข้อ “ศาสตร๋พระราชากับการพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืน” วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๓

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศา …

IMG_2894-Pano

การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์

การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์ คณะม …

87071460_3081945838534904_9139217572938383360_o

การแสดงหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019

โชว์ การแสดงหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ …

IMG_2256

ขบวนพาเหรดกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขบวนพาเหรดกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 คณะมนุษ …


Copyright © 2020
Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1401

โทรสาร 0-5541-6622 

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น.