คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

Previous
Next

ข่าวสารที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์

คณบดี
คณบดี

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
Tel. 0910289023

สายตรง คณบดี คลิกที่นี่ !!
Previous
Next

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คณะ .

  “ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต ที่มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล”

    จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

http://ann
http://1-Ch-04
http://URU1-1145
http://1-Ch-02
http://1-Ch-01

ข่าวสารที่น่าสนใจ

SOCIAL

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ บุญอนนท์

2 เมษายน 2021

กิจกรรม โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย สู่อัจฉริยยะยุคใหม่ในด้านบทกวี”

11 มีนาคม 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

9 มีนาคม 2021

คณะมส. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

3 มีนาคม 2021

บุคลากรสายสนับสนุนร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1 มีนาคม 2021

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1 มีนาคม 2021
นางสาวปิยพร กระหวาย

นางสาวปิยพร กระหวาย

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความภุชงค์บานแย้ม

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

ทนายความเจนณรงค์ คำคลัง

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นายพงศธร สงวนทรัพย์

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

นางสาวกฤดา ฮันตาแว

ภาพกิจกรรม

IMG_3571

เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 “ราชภัฏสืบสาน…สงกรานต์ประเพณี…ตามวิถีใหม่” แบบ new normal

คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ส …

IMG_3551

อธิการบดี คณะผู้บริหาร ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้บริหาร

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. …

5DII0827

ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกภาคเหนือ

  27 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และส …

IMG_3222

โครงการแสดงทักษะวิชาชีพทางดนตรี Recital Concert ครั้งที่ 10

โครงการแสดงทักษะวิชาชีพทางดนตรี Recital …

IMG_2929

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดภาษาจีนในระดับเบื้องต้น

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบร …

IMG_2858

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นผู้สอนมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ …


Copyright © 2020
Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1401

โทรสาร 0-5541-6622 

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น.