1 สิงหาคม 58 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครบ 79 ปี

Thumbnail Image Table
uru_MG_0002
3/8/2558 13:50:03
Size (KB)  :  404 KB
uru_MG_0003
3/8/2558 13:50:04
Size (KB)  :  394 KB
uru_MG_0004
3/8/2558 13:50:05
Size (KB)  :  372 KB
uru_MG_0005
3/8/2558 13:50:05
Size (KB)  :  526 KB
uru_MG_0006
3/8/2558 13:50:06
Size (KB)  :  404 KB
uru_MG_0007
3/8/2558 13:50:06
Size (KB)  :  486 KB
uru_MG_0008
3/8/2558 13:50:07
Size (KB)  :  488 KB
uru_MG_0009
3/8/2558 13:50:07
Size (KB)  :  508 KB
uru_MG_0010
3/8/2558 13:50:08
Size (KB)  :  439 KB
uru_MG_0011
3/8/2558 13:50:08
Size (KB)  :  430 KB
uru_MG_0012
3/8/2558 13:50:09
Size (KB)  :  438 KB
uru_MG_0013
3/8/2558 13:50:10
Size (KB)  :  450 KB
uru_MG_0016
3/8/2558 13:50:11
Size (KB)  :  450 KB
uru_MG_0017
3/8/2558 13:50:12
Size (KB)  :  485 KB
uru_MG_0018
3/8/2558 13:50:13
Size (KB)  :  472 KB
uru_MG_0024
3/8/2558 13:50:16
Size (KB)  :  414 KB
uru_MG_0025
3/8/2558 13:50:16
Size (KB)  :  382 KB
uru_MG_0027
3/8/2558 13:50:17
Size (KB)  :  310 KB
uru_MG_0030
3/8/2558 13:50:19
Size (KB)  :  433 KB
uru_MG_0034
3/8/2558 13:50:22
Size (KB)  :  260 KB
uru_MG_0039
3/8/2558 13:50:24
Size (KB)  :  235 KB
uru_MG_0045
3/8/2558 13:50:28
Size (KB)  :  365 KB
uru_MG_0048
3/8/2558 13:50:30
Size (KB)  :  327 KB
uru_MG_0049
3/8/2558 13:50:30
Size (KB)  :  387 KB
uru_MG_0051
3/8/2558 13:50:31
Size (KB)  :  366 KB
uru_MG_0052
3/8/2558 13:50:32
Size (KB)  :  365 KB
uru_MG_0054
3/8/2558 13:50:33
Size (KB)  :  315 KB
uru_MG_0058
3/8/2558 13:50:35
Size (KB)  :  313 KB
uru_MG_0059
3/8/2558 13:50:36
Size (KB)  :  277 KB
uru_MG_0060
3/8/2558 13:50:36
Size (KB)  :  302 KB
uru_MG_0061
3/8/2558 13:50:37
Size (KB)  :  300 KB
uru_MG_0068
3/8/2558 13:50:41
Size (KB)  :  363 KB
uru_MG_0069
3/8/2558 13:50:42
Size (KB)  :  255 KB
uru_MG_0070
3/8/2558 13:50:42
Size (KB)  :  275 KB
uru_MG_0071
3/8/2558 13:50:43
Size (KB)  :  486 KB
uru_MG_0083
3/8/2558 13:50:49
Size (KB)  :  443 KB
Pages:     1 2 3