เจ้าลัดดา ณ น่าน เป็นประธานในงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับ อาจารย์และนิสิต มศว ณ กองศิลปวัฒนธรรม

Thumbnail Image Table
IMG_3875
5/3/2558 11:57:41
Size (KB)  :  332 KB
IMG_3876
5/3/2558 11:57:42
Size (KB)  :  306 KB
IMG_3879
5/3/2558 11:57:42
Size (KB)  :  335 KB
IMG_3880
5/3/2558 11:57:43
Size (KB)  :  331 KB
IMG_3886
5/3/2558 11:57:43
Size (KB)  :  263 KB
IMG_3890
5/3/2558 11:57:44
Size (KB)  :  342 KB
IMG_3903
5/3/2558 11:57:44
Size (KB)  :  281 KB
IMG_3912
5/3/2558 11:57:45
Size (KB)  :  307 KB
IMG_3914
5/3/2558 11:57:46
Size (KB)  :  346 KB
IMG_3916
5/3/2558 11:57:46
Size (KB)  :  323 KB
IMG_3924
5/3/2558 11:57:47
Size (KB)  :  342 KB
IMG_3929
5/3/2558 11:57:47
Size (KB)  :  351 KB
IMG_3933
5/3/2558 11:57:48
Size (KB)  :  401 KB
IMG_3939
5/3/2558 11:57:49
Size (KB)  :  346 KB
IMG_3943
5/3/2558 11:57:49
Size (KB)  :  366 KB
IMG_3948
5/3/2558 11:57:50
Size (KB)  :  344 KB
IMG_3957
5/3/2558 11:57:50
Size (KB)  :  321 KB
IMG_3965
5/3/2558 11:57:51
Size (KB)  :  284 KB
IMG_3988
5/3/2558 11:57:51
Size (KB)  :  302 KB
IMG_3997
5/3/2558 11:57:52
Size (KB)  :  374 KB
IMG_3998
5/3/2558 11:57:53
Size (KB)  :  414 KB
IMG_4000
5/3/2558 11:57:53
Size (KB)  :  322 KB
IMG_4007
5/3/2558 11:57:54
Size (KB)  :  351 KB
IMG_4020
5/3/2558 11:57:56
Size (KB)  :  357 KB
IMG_4023
5/3/2558 11:57:57
Size (KB)  :  331 KB
IMG_4025
5/3/2558 11:57:57
Size (KB)  :  343 KB
IMG_4026
5/3/2558 11:57:58
Size (KB)  :  301 KB
IMG_4064
5/3/2558 11:57:59
Size (KB)  :  327 KB
IMG_4067
5/3/2558 11:57:59
Size (KB)  :  320 KB
IMG_4075
5/3/2558 11:58:00
Size (KB)  :  241 KB
IMG_4094
5/3/2558 11:58:01
Size (KB)  :  335 KB
IMG_4097
5/3/2558 11:58:02
Size (KB)  :  317 KB
IMG_4105
5/3/2558 11:58:02
Size (KB)  :  333 KB
IMG_4109
5/3/2558 11:58:03
Size (KB)  :  365 KB
Pages:     1