เจ้าลัดดา ณ น่าน รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

Thumbnail Image Table
DSC_0315
5/3/2558 11:50:30
Size (KB)  :  345 KB
DSC_0316
5/3/2558 11:50:30
Size (KB)  :  340 KB
DSC_0320
5/3/2558 11:50:31
Size (KB)  :  392 KB
DSC_0323
5/3/2558 11:50:31
Size (KB)  :  265 KB
DSC_0324
5/3/2558 11:50:32
Size (KB)  :  284 KB
DSC_0329
5/3/2558 11:50:32
Size (KB)  :  257 KB
DSC_0386
5/3/2558 11:50:33
Size (KB)  :  348 KB
DSC_0573
5/3/2558 11:50:33
Size (KB)  :  265 KB
DSC_0589
5/3/2558 11:50:34
Size (KB)  :  336 KB
DSC_0636
5/3/2558 11:50:34
Size (KB)  :  385 KB
DSC_0638
5/3/2558 11:50:35
Size (KB)  :  385 KB
DSC_4519
5/3/2558 11:50:35
Size (KB)  :  250 KB
DSC_4522
5/3/2558 11:50:36
Size (KB)  :  215 KB
DSC_4589
5/3/2558 11:50:36
Size (KB)  :  255 KB
DSC_4659
5/3/2558 11:50:36
Size (KB)  :  299 KB
DSC_4660
5/3/2558 11:50:37
Size (KB)  :  324 KB
DSC_4665
5/3/2558 11:50:37
Size (KB)  :  278 KB
DSC_4666
5/3/2558 11:50:38
Size (KB)  :  261 KB
IMG_0073
5/3/2558 11:50:38
Size (KB)  :  221 KB
IMG_0116
5/3/2558 11:50:38
Size (KB)  :  245 KB
IMG_0414
5/3/2558 11:50:39
Size (KB)  :  283 KB
IMG_0415
5/3/2558 11:50:40
Size (KB)  :  275 KB
img_1320_595
5/3/2558 11:50:40
Size (KB)  :  189 KB
IMG_6185
5/3/2558 11:50:40
Size (KB)  :  256 KB
IMG_6187
5/3/2558 11:50:41
Size (KB)  :  227 KB
IMG_6190
5/3/2558 11:50:42
Size (KB)  :  245 KB
IMG_6196
5/3/2558 11:50:42
Size (KB)  :  247 KB
IMG_6199
5/3/2558 11:50:43
Size (KB)  :  267 KB
IMG_6205
5/3/2558 11:50:44
Size (KB)  :  250 KB
IMG_6208
5/3/2558 11:50:44
Size (KB)  :  267 KB
IMG_6212
5/3/2558 11:50:45
Size (KB)  :  260 KB
IMG_6254
5/3/2558 11:50:45
Size (KB)  :  262 KB
IMG_9090
5/3/2558 11:50:46
Size (KB)  :  267 KB
IMG_9102
5/3/2558 11:50:47
Size (KB)  :  339 KB
IMG_9321
5/3/2558 11:50:47
Size (KB)  :  310 KB
IMG_9329
5/3/2558 11:50:48
Size (KB)  :  317 KB
Pages:     1 2