การฝึกซ้อมใหญ่(เสมือนจริง) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
IMG_9050
27/10/2557 15:52:09
Size (KB)  :  487 KB
IMG_9052
27/10/2557 15:52:14
Size (KB)  :  388 KB
IMG_9055
27/10/2557 15:52:14
Size (KB)  :  407 KB
IMG_9058
27/10/2557 15:52:15
Size (KB)  :  394 KB
IMG_9062
27/10/2557 15:52:15
Size (KB)  :  221 KB
IMG_9067
27/10/2557 15:52:16
Size (KB)  :  389 KB
IMG_9068
27/10/2557 15:52:16
Size (KB)  :  256 KB
IMG_9069
27/10/2557 15:52:17
Size (KB)  :  359 KB
IMG_9070
27/10/2557 15:52:17
Size (KB)  :  329 KB
IMG_9071
27/10/2557 15:52:17
Size (KB)  :  344 KB
IMG_9073
27/10/2557 15:52:18
Size (KB)  :  334 KB
IMG_9074
27/10/2557 15:52:18
Size (KB)  :  349 KB
IMG_9078
27/10/2557 15:52:19
Size (KB)  :  320 KB
IMG_9079
27/10/2557 15:52:19
Size (KB)  :  268 KB
IMG_9083
27/10/2557 15:52:20
Size (KB)  :  273 KB
IMG_9087
27/10/2557 15:52:20
Size (KB)  :  312 KB
IMG_9088
27/10/2557 15:52:21
Size (KB)  :  375 KB
IMG_9089
27/10/2557 15:52:21
Size (KB)  :  263 KB
IMG_9093
27/10/2557 15:52:22
Size (KB)  :  281 KB
IMG_9094
27/10/2557 15:52:22
Size (KB)  :  340 KB
IMG_9096
27/10/2557 15:52:23
Size (KB)  :  272 KB
IMG_9099
27/10/2557 15:52:24
Size (KB)  :  287 KB
IMG_9100
27/10/2557 15:52:25
Size (KB)  :  327 KB
IMG_9101
27/10/2557 15:52:25
Size (KB)  :  344 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11