การปรกวดวงดนตรีสตริง "URU Music AEARDS 2014" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 78 ปี

Thumbnail Image Table
IMG_2265
15/8/2557 10:37:30
Size (KB)  :  253 KB
IMG_2266
15/8/2557 10:37:32
Size (KB)  :  257 KB
IMG_2284
15/8/2557 10:37:32
Size (KB)  :  378 KB
IMG_2286
15/8/2557 10:37:34
Size (KB)  :  233 KB
IMG_2287
15/8/2557 10:37:35
Size (KB)  :  217 KB
IMG_2288
15/8/2557 10:37:35
Size (KB)  :  180 KB
IMG_2370
15/8/2557 10:37:36
Size (KB)  :  243 KB
IMG_2371
15/8/2557 10:37:36
Size (KB)  :  285 KB
IMG_2372
15/8/2557 10:37:37
Size (KB)  :  219 KB
IMG_2393
15/8/2557 10:37:38
Size (KB)  :  377 KB
IMG_2394
15/8/2557 10:37:39
Size (KB)  :  232 KB
IMG_2396
15/8/2557 10:37:40
Size (KB)  :  257 KB
IMG_2397
15/8/2557 10:37:40
Size (KB)  :  345 KB
IMG_2398
15/8/2557 10:37:41
Size (KB)  :  355 KB
IMG_2422
15/8/2557 10:37:41
Size (KB)  :  283 KB
IMG_2423
15/8/2557 10:37:42
Size (KB)  :  285 KB
IMG_2424
15/8/2557 10:37:42
Size (KB)  :  279 KB
IMG_2425
15/8/2557 10:37:43
Size (KB)  :  297 KB
IMG_2426
15/8/2557 10:37:43
Size (KB)  :  315 KB
IMG_2427
15/8/2557 10:37:44
Size (KB)  :  282 KB
IMG_2428
15/8/2557 10:37:45
Size (KB)  :  272 KB
IMG_2429
15/8/2557 10:37:45
Size (KB)  :  310 KB
IMG_2430
15/8/2557 10:37:46
Size (KB)  :  405 KB
IMG_2433
15/8/2557 10:37:48
Size (KB)  :  204 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8