คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง และ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห่งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 78 ปี

Thumbnail Image Table
IMG_1776
1/8/2557 10:59:36
Size (KB)  :  243 KB
IMG_1778
1/8/2557 10:59:37
Size (KB)  :  211 KB
IMG_1779
1/8/2557 10:59:38
Size (KB)  :  338 KB
IMG_1782
1/8/2557 10:59:39
Size (KB)  :  304 KB
IMG_1783
1/8/2557 10:59:40
Size (KB)  :  280 KB
IMG_1784
1/8/2557 10:59:41
Size (KB)  :  298 KB
IMG_1785
1/8/2557 10:59:41
Size (KB)  :  279 KB
IMG_1786
1/8/2557 10:59:42
Size (KB)  :  311 KB
IMG_1787
1/8/2557 10:59:42
Size (KB)  :  274 KB
IMG_1788
1/8/2557 10:59:43
Size (KB)  :  288 KB
IMG_1796
1/8/2557 10:59:46
Size (KB)  :  325 KB
IMG_1797
1/8/2557 10:59:47
Size (KB)  :  368 KB
IMG_1798
1/8/2557 10:59:47
Size (KB)  :  299 KB
IMG_1799
1/8/2557 10:59:48
Size (KB)  :  302 KB
IMG_1804
1/8/2557 10:59:50
Size (KB)  :  363 KB
IMG_1824
1/8/2557 10:59:54
Size (KB)  :  262 KB
IMG_1827
1/8/2557 10:59:56
Size (KB)  :  286 KB
IMG_1830
1/8/2557 10:59:57
Size (KB)  :  303 KB
IMG_1831
1/8/2557 10:59:57
Size (KB)  :  299 KB
IMG_1837
1/8/2557 10:59:59
Size (KB)  :  293 KB
IMG_1841
1/8/2557 11:00:01
Size (KB)  :  137 KB
IMG_1842
1/8/2557 11:00:01
Size (KB)  :  151 KB
IMG_1843
1/8/2557 11:00:02
Size (KB)  :  158 KB
IMG_1844
1/8/2557 11:00:02
Size (KB)  :  154 KB
Pages:     1 2 3 4 5