โครงการฝึกภาคสนาม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จากแหล่งสารสนเทศ สำหรับนักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษ์จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย – สาธารณรัฐประชาชนลาว - ขอนแก่น

Thumbnail Image Table
IMG_1930
24/3/2557 14:15:50
Size (KB)  :  1,714 KB
IMG_1931
24/3/2557 14:15:54
Size (KB)  :  1,499 KB
IMG_1946
24/3/2557 15:13:50
Size (KB)  :  2,182 KB
IMG_1950
24/3/2557 15:14:14
Size (KB)  :  2,179 KB
IMG_2035
25/3/2557 9:31:42
Size (KB)  :  3,536 KB
IMG_2036
25/3/2557 9:31:56
Size (KB)  :  2,909 KB
IMG_2047
25/3/2557 9:43:02
Size (KB)  :  2,711 KB
IMG_2057
25/3/2557 9:51:12
Size (KB)  :  3,320 KB
IMG_2059
25/3/2557 9:51:40
Size (KB)  :  2,293 KB
IMG_2060
25/3/2557 9:51:56
Size (KB)  :  3,176 KB
IMG_2061
25/3/2557 9:52:38
Size (KB)  :  2,237 KB
IMG_2062
25/3/2557 9:53:54
Size (KB)  :  2,204 KB
IMG_2076
25/3/2557 10:19:46
Size (KB)  :  2,132 KB
IMG_2089
25/3/2557 10:33:46
Size (KB)  :  1,905 KB
IMG_2097
25/3/2557 10:37:20
Size (KB)  :  1,832 KB
IMG_2102
25/3/2557 10:38:14
Size (KB)  :  2,098 KB
IMG_2104
25/3/2557 10:41:48
Size (KB)  :  2,113 KB
IMG_2106
25/3/2557 10:42:08
Size (KB)  :  2,033 KB
IMG_2110
25/3/2557 10:50:32
Size (KB)  :  1,875 KB
IMG_2116
25/3/2557 10:54:04
Size (KB)  :  2,153 KB
IMG_2117
25/3/2557 10:54:36
Size (KB)  :  2,167 KB
IMG_2122
25/3/2557 10:55:54
Size (KB)  :  2,136 KB
IMG_2129
25/3/2557 11:02:08
Size (KB)  :  2,107 KB
IMG_2131
25/3/2557 11:02:30
Size (KB)  :  2,105 KB
Pages:     1 2