กิจกรรมการบรรยาย "เทคนิคการแปลและล่ามเบื้องต้น" โดยคุณบัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านภาษาญี่ปุ่น

Thumbnail Image Table
DSC_0971
19/2/2557 10:06:00
Size (KB)  :  261 KB
DSC_0972
19/2/2557 10:06:01
Size (KB)  :  265 KB
DSC_0973
19/2/2557 10:06:01
Size (KB)  :  278 KB
DSC_0974
19/2/2557 10:06:01
Size (KB)  :  254 KB
DSC_0975
19/2/2557 10:06:02
Size (KB)  :  283 KB
DSC_0976
19/2/2557 10:06:02
Size (KB)  :  308 KB
DSC_0977
19/2/2557 10:06:02
Size (KB)  :  294 KB
DSC_0978
19/2/2557 10:06:03
Size (KB)  :  229 KB
DSC_0979
19/2/2557 10:06:03
Size (KB)  :  266 KB
DSC_0980
19/2/2557 10:06:04
Size (KB)  :  251 KB
DSC_0981
19/2/2557 10:06:04
Size (KB)  :  244 KB
DSC_0982
19/2/2557 10:06:05
Size (KB)  :  258 KB
DSC_0983
19/2/2557 10:06:05
Size (KB)  :  238 KB
DSC_0984
19/2/2557 10:06:05
Size (KB)  :  215 KB
DSC_0985
19/2/2557 10:06:06
Size (KB)  :  265 KB
DSC_0986
19/2/2557 10:06:06
Size (KB)  :  240 KB
DSC_0987
19/2/2557 10:06:06
Size (KB)  :  268 KB
DSC_0988
19/2/2557 10:06:07
Size (KB)  :  243 KB
DSC_0989
19/2/2557 10:06:07
Size (KB)  :  258 KB
DSC_0990
19/2/2557 10:06:08
Size (KB)  :  262 KB
DSC_0991
19/2/2557 10:06:08
Size (KB)  :  264 KB
DSC_0992
19/2/2557 10:06:08
Size (KB)  :  238 KB
DSC_0993
19/2/2557 10:06:09
Size (KB)  :  238 KB
DSC_0994
19/2/2557 10:06:09
Size (KB)  :  273 KB
Pages:     1 2