พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2554-2555

Thumbnail Image Table
IMG_0924
29/7/2556 12:56:15
Size (KB)  :  392 KB
IMG_0926
29/7/2556 12:56:18
Size (KB)  :  386 KB
IMG_0927
29/7/2556 12:56:20
Size (KB)  :  417 KB
IMG_0928
29/7/2556 12:56:22
Size (KB)  :  379 KB
IMG_0929
29/7/2556 12:56:24
Size (KB)  :  407 KB
IMG_0930
29/7/2556 12:56:26
Size (KB)  :  379 KB
IMG_0931
29/7/2556 12:56:28
Size (KB)  :  386 KB
IMG_0932
29/7/2556 12:56:30
Size (KB)  :  254 KB
IMG_0934
29/7/2556 12:56:33
Size (KB)  :  229 KB
IMG_0935
29/7/2556 12:56:36
Size (KB)  :  220 KB
IMG_0936
29/7/2556 12:56:38
Size (KB)  :  336 KB
IMG_0939
29/7/2556 12:56:41
Size (KB)  :  225 KB
IMG_0941
29/7/2556 12:56:44
Size (KB)  :  229 KB
IMG_0943
29/7/2556 12:56:46
Size (KB)  :  317 KB
IMG_0944
29/7/2556 12:56:47
Size (KB)  :  326 KB
IMG_0945
29/7/2556 12:56:50
Size (KB)  :  268 KB
IMG_0946
29/7/2556 12:56:52
Size (KB)  :  250 KB
IMG_0947
29/7/2556 12:56:55
Size (KB)  :  476 KB
IMG_0953
29/7/2556 12:56:57
Size (KB)  :  392 KB
IMG_0954
29/7/2556 12:56:59
Size (KB)  :  390 KB
IMG_0959
29/7/2556 12:57:01
Size (KB)  :  360 KB
IMG_0960
29/7/2556 12:57:04
Size (KB)  :  345 KB
IMG_0961
29/7/2556 12:57:06
Size (KB)  :  342 KB
IMG_0964
29/7/2556 12:57:07
Size (KB)  :  234 KB
IMG_0965
29/7/2556 12:57:09
Size (KB)  :  223 KB
IMG_0966
29/7/2556 12:57:12
Size (KB)  :  263 KB
IMG_0967
29/7/2556 12:57:15
Size (KB)  :  380 KB
IMG_0968
29/7/2556 12:57:18
Size (KB)  :  463 KB
IMG_0969
29/7/2556 12:57:21
Size (KB)  :  410 KB
IMG_0970
29/7/2556 12:57:23
Size (KB)  :  452 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6