งานแถลงข่าว โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๕๖ ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน รักษ์แผ่นดินสานศิลป์ถิ่นพระยาพิชัย "เปิดเมืองหลับแห่งล้านนา สืบสานศิลป์เมืองลับแล"

Thumbnail Image Table
DSC_0369
2/7/2556 14:45:03
Size (KB)  :  262 KB
DSC_0373
2/7/2556 14:45:05
Size (KB)  :  242 KB
DSC_0382
2/7/2556 14:45:08
Size (KB)  :  334 KB
DSC_0384
2/7/2556 14:45:10
Size (KB)  :  328 KB
DSC_0385
2/7/2556 14:45:12
Size (KB)  :  314 KB
DSC_0387
2/7/2556 14:45:14
Size (KB)  :  328 KB
DSC_0388
2/7/2556 14:45:16
Size (KB)  :  338 KB
DSC_0398
2/7/2556 14:45:18
Size (KB)  :  300 KB
DSC_0399
2/7/2556 14:45:20
Size (KB)  :  282 KB
DSC_0401
2/7/2556 14:45:23
Size (KB)  :  298 KB
DSC_0402
2/7/2556 14:45:25
Size (KB)  :  276 KB
DSC_0403
2/7/2556 14:45:27
Size (KB)  :  293 KB
DSC_0405
2/7/2556 14:45:29
Size (KB)  :  307 KB
DSC_0407
2/7/2556 14:45:31
Size (KB)  :  314 KB
DSC_0409
2/7/2556 14:45:33
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0410
2/7/2556 14:45:35
Size (KB)  :  201 KB
DSC_0415
2/7/2556 14:45:37
Size (KB)  :  275 KB
DSC_0419
2/7/2556 14:45:39
Size (KB)  :  259 KB
DSC_0420
2/7/2556 14:45:41
Size (KB)  :  284 KB
DSC_0425
2/7/2556 14:45:43
Size (KB)  :  295 KB
DSC_0426
2/7/2556 14:45:46
Size (KB)  :  203 KB
DSC_0428
2/7/2556 14:45:48
Size (KB)  :  297 KB
DSC_0430
2/7/2556 14:45:50
Size (KB)  :  296 KB
DSC_0438
2/7/2556 14:45:52
Size (KB)  :  284 KB
DSC_0439
2/7/2556 14:45:54
Size (KB)  :  278 KB
Pages:     1