::: ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการ :::
 
     
ปี พ.ศ. l 2558 l 2557 l 2556 l 2555 l 2554 l 2553 l 2552 l 2551 l 2550 l 2549 i 2548 l 2547 l 2546 l
 
::: ปัจจุบัน พ.ศ.2557 :::
   
       
 

  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557
นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม และ ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
       
   
 

  URU FINE ARTS CENTER
หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-MAIL ; Finearts_uru@hotmail.com โทร.055-411096 ต่อ1405
Design By ; Apinan 2012