หน่วยงานใน มรอ.
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะเกษตรศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
  คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะวิทยาการจัดการ
  วิทยาลัยนานาชาติ
  บัณฑิตวิทยาลัย
  วิทยาเขตแพร่
  วิทยาเขตน่าน
  โรงเรียนสาธิต
   
  จองรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจสอบตารางเรียน
  ตรวจสอบตารางสอบ
  รายชื่อแต่ละวิชา
  รายชื่อแต่ละกลุ่ม
  กองบริการการศึกษา
   
  ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ 2558
   
  ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ 2557
   
  8 คุณธรรมพื้นฐาน
   
  แบบฟอร์ม มคอ.3-4-5-6-7
  แบบฟอร์ม ต่างๆ URU
  ฟอร์มเขียนงานวิจัย URU
  ฟอร์มเขียนบทความวิจัย วช.
  ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   
  Art Museum
  Visual Art
  Art.Com
  jitdrathanee
  Peseenam
  Daprints
  Deviantart
  Artgazine
  Allposters
  Artpad
  Graphic Design
  Thaigraph
  Art Wallpaper
  Web Design
  3D Animations
  Kosanathai
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นับสถิติการเยี่ยมชม
เริ่มนับสถิติ เดือน ก.ค.53
 
PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

( หนังสั้น โฆษณา รณรงค์ MV ศิลปกรรมออนไลน์)
<<< สมัครเรียนราชภัฏอุตรดิตถ์ >>> <<< กองบริการการศึกษา >>>
 


     
     

 

 
     

 
 
 
   
 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558
จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาคณาจารย์ และ ร่วม WorkShop เปิดบ้านงานศิลป์ฮักถิ่นบ้านเกิด ณ อาคารเรียน กศน. อำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

 

 
  วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
คณาจารย์นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม Wrokshop งานศิลปะน่านเนิบเนิบ เผ่ารักป่า ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดน่าน
 

 


  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
อาจารย์วีระพันธ์ ใจสุบรรณ และอาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว เข้าร่วมโครงการแถลงข่าวและเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยว ฤดูที่แตกต่าง บนเส้นทาง Route 12 ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 
 
   
  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ศิลปกรรม ดนตรี ร่วมจัดบูทเปิดงานสวนน้ำลับแล
ณ บริเวรทางเข้าสวนน้ำลับแล
 
       
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ หัวผีตลกและผีเปรตสู่การอนุรักษ์และต่อยอด
ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น
 
       
  วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมเป็น
กรรมการตัดสินประกวดวาดภาพระบายสี
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
 
 
   
 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557
นิทรรศการศิลปกรรมผลงานศิลปนิพนธ์
ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 
       
  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556
นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์
ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
       
  วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหาคม นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์
 
     
 
       
         
    วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม "วันถวัลย์ ดัชนี 27 กันยายน" ประธานพิธีเปิดงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์) และ(ว. วชิรเมธี) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี , อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) , อาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ (ประธานกลุ่มครูศิลปฺ์แผ่นดินล้านนา) จัดโดยกลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 13 วันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย (จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 27 กันยายน - 27 ตุลาคม 2558)
 
     
 
    วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558
คณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 120 ท่าน ในโครงการประชุมปฏิบัติการสอนกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนปฐมวัย การใช้สีน้ำ สีชอล์ก การปั้นดินน้ำมัน เพื่องานศิลปะสร้างสรรค์ วันที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 9.00 -17.00 น. ณ โรงเรียนน้ำปาดชูนูปถัมภ์ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 
     
 
    วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี และผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมชั้นปี 4 (รหัส 54) คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา 17.30 น. ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
 
       

Copyright @ 2015. Fine arts Uttaradit Rajabhat University. All Rights Reserved.
By : Apinan Panphet @ Fine arts